Skip to main content
 • Pierwsze logowanie

  Pierwsze logowanie

  W pole Użytkownik wpisz identyfikator. Otrzymałeś go w placówce Banku Spółdzielczego w Cycowie na potwierdzeniu aktywowania usługi bankowości internetowej.

  Jeżeli korzystasz z haseł przesyłanych za pomocą SMS, przy pierwszym logowaniu po poprawnym podaniu loginu/aliasu/identyfikatora po przejściu dalej przez przycisk zaloguj, zostanie wysłany sms z hasłem początkowym które wpisujemy w pole hasło.

  Jeżeli korzystasz z metody autoryzacji TOKEN Online, w placówce Banku Spółdzielczego w Cycowie otrzymałeś kopertę z hasłem jednorazowym. Po wpisaniu loginu/aliasu/identyfikatora i kliknięciu zaloguj, wprowadzamy hasło jednorazowe.

  Po poprawnym zalogowaniu się otrzymamy możliwość ustawienia swojego nowego hasła do bankowości internetowej (EBO).

  W pole Wprowadź nowe hasło wpisz swoje własne hasło. W pole Powtórz nowe hasło wpisz, oczywiście, to samo hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu EBO, będziesz już wpisywał ustalone w ten sposób przez siebie hasło.

  Pamiętaj, że hasło powinno mieć długość od 8 do 20 znaków i składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, jednej małej litery i jednej cyfry.

  Dopuszczalne znaki:

  • 0-9 - cyfry,
  • A-Z - wielkie litery (bez polskich znaków),
  • a-z - małe litery (bez polskich znaków),
  • znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-=[]{}|"':;><,.?/



  Następnie naciśnijnij na ekranie przycisk Zatwierdź.

  Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej.

  Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.