• Informacja o MDR

Informacja o MDR

MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) - obowiązki informowania organów podatkowych przez Bank o schematach podatkowych klientów i kontrahentów

Obowiązki raportowania schematów podatkowych (ang. MDR - Mandatory Disclosure Rules) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wprowadziła ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2193) [Dział III Rozdział 11a Ordynacji podatkowej].

Aby prawidłowo wypełnić ten obowiązek, Bank może się indywidualnie kontaktować z klientami i kontrahentami aby poinformować o wypełnieniu obowiązków lub uzyskać dodatkowe informacje.

Przepisy wymagają dochowania należytej staranności nie tylko w relacji z organami podatkowymi, lecz również z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję. Nowe regulacje dotyczą stron uczestniczących w transakcjach, w ich przygotowaniu, wdrożeniu oraz wsparciu. W określonych przypadkach obowiązek informowania dotyczy także zdarzeń, po 25 czerwca 2018 r. (transakcje transgraniczne) lub po 1 listopada 2018 r. (transakcje inne niż transgraniczne).

Ordynacja podatkowa została znowelizowana w związku z implementacją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r.

Pełna treść nowelizacji Ordynacji dostępna jest pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002193
W dniu 31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe "Informacje o schematach podatkowych (MDR)", które dostępne są pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/

 

Witamy na naszej nowej stronie internetowej!

 

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową.

Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz funkcjonalne rozwiązania sprawią, że będą Państwo częstym gościem na naszej stronie.

Nowa strona została przeprojektowana tak, aby odpowiednio dopasowywać się do wielkości monitora i rodzaju urządzenia, na którym jest przeglądana.