• Misja i wizja Banku

Misja i wizja Banku

Misja Banku


Budowanie trwałej relacji z Klientami poprzez świadczenie wysokiej jakości usług finansowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony lokalnych walorów środowiskowych

 

Wizja

Lokalny Bank z polską tradycją i kapitałem, ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, technologicznych i społecznych obecnych i przyszłych Klientów

komunikat na strone