Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Rachunki


Rachunki oszczędnościowe

przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych i niewykorzystywania do prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Posiadaczem rachunku oszczędnościowego POL-Efekt może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku.
Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt jest prowadzony jako rachunek imienny dla jednej osoby lub dla dwóch osób (jako rachunek wspólny).

Dokumenty :

  • Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym POL-EFEKT
  • Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdz. książeczką oszczędnościową (a'vista)
  • www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie