Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Rachunki


Konto Junior za 0zł

Konto Junior Ulotka       Konto Junior prowadzone jest dla osób fizycznych w wieku od 0-18 lat.

Zalety konta:

  • 0zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
  • 0zł za dostęp do bankowości internetowej*,
  • 0 zł za kartę płatniczą i jej użytkowanie*,
  • możliwość płatności za pomocą portfela cyfrowego (Apple Pay, Google Pay)*,0zł za przelewy przez internet*,
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach Banku,
  • stały dostęp do gotówki dzięki sieci bezprowizyjnych bankomatów na terenie całego kraju. (Mapa bankomatów)

      Konto Junior do 13-go roku życia - umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-go roku życia, podpisać może wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. Dziecko do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani tez dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy.

     Konto Junior od 13 roku życia - osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat, może zawrzeć umowę za pisemną zgodą jej Przedstawiciela ustawowego.

Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości przedstwiciela ustawowego osoby nieletniej,
  • legitymacja szkolna, dowód tożsamości lub inny dokument wystawiony na osobę nieletnią.

    *Produkt dostępny dla osób powyżej 13 roku życia

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie