Środa, 22 Września 2021, imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Kredyty


Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe udzielane są w złotych i mogą być wykorzystane na:

  • zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  • budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu,
  • dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
  • przebudowę budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowanie do potrzeb mieszkalnych,
  • remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania
  • zakup działki budowlanej

Okres kredytowania wynosi:

  • od 1 roku do 15lat – w przypadku zakupu działki budowlanej;
  • od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania. Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłuzony do maksymalnie 30 lat.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

  • 60% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki (LTV <= 60%);
  • 80% wartości przedsięwzięcia (LTV <= 80% mierzone do docelowej wartości nieruchomości).

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000,- zł


Ogólne informacje dotyczące umowy uniwersalnego kredytu hipotecznego
Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego Mój Dom
Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu konsolidacyjnego
Zasady dobrych praktyk

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie