Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Kredyty


Gwarancje AGRO

Bank Spółdzielczy w Cycowie na podstawie umowy o współpracy między Bankiem BPS S.A. i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Najistotniejsze paramenty gwarancji:

  1. Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

  2. Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.

  3. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.

  4. Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.

  5. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.

  6. Gwarancja udzielana jest w ramach:
  - pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
  - pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).


W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne/nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW do kredytów udzielonych do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku Spółdzielczego w Cycowie.www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie