Czwartek, 23 Marca 2023, imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Depozyty


Lokaty STANDARD


Korzyści

 • bezpieczeństwo przechowywanych środków,
 • możliwość negocjowania warunków stałego i zmiennego oprocentowania,
 • wzrost środków na rachunku bez dokonywania wpłat,
 • możliwość otwarcia lokaty drogą korespondencyjną
 • jest otwierana bez konieczności posiadania rachunku rozliczeniowego w Banku
 • z każdym dniem Twoje środki zyskują na wartości
 • pomnażanie oszczędności

Okres i warunki umowy

2, 3, 6, 9, 12 miesięcy


Waluta

Lokaty terminowe Standard otwierane i prowadzone są w złotych.


Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat jest stałe: - ustalone przez Zarząd Banku lub Zarządzenie Dyrektora jednostki, w stosunku rocznym,
lub zmienne:
- ustalone przez Zarząd Banku lub Zarządzeniu Dyrektora jednostki w stosunku rocznym, zgodnie z dyspozycją Posiadacza lokaty.


Kwota lokaty

Minimalnym wkładem lokaty jest kwota 500,00 złotych.


Otwarcie lokaty

Bank otwiera lokaty terminowe Standard w złotych drogą korespondencyjną dla klientów instytucjonalnych, którzy zawarli z Bankiem Umowę. Otwarcie lokaty terminowej Standard w złotych drogą korespondencyjną następuje w oparciu o pisemną dyspozycję przesłaną do Banku.

Bank otwiera lokatę terminową Standard w złotych po otrzymaniu pisemnej dyspozycji, w dniu wpłaty/wpływu środków pieniężnych do Banku.
Dyspozycja powinna zawierać:

 • nazwę firmy,
 • adres siedziby firmy,
 • istniejący numer Umowy, w ramach której ma być otwarta lokata terminowa Standard,
 • termin i wysokość kwoty wnoszonej,
 • sposób oprocentowania lokaty terminowej Standard zgodny z aktualną ofertą Banku,
 • informacje o sposobie wniesienia wpłaty.


www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie