Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Inne > Wnioski 500+ w systemie bankowości internetowej eBO

Wnioski 500+ w systemie bankowości internetowej eBO


Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z programem "Rodzina 500+", świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci w rodzinie do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Również od 1 lipca możliwe będzie składanie online (np. poprzez kanał bankowości elektronicznej) wniosków o świadczenie, a miesiąc później - drogą tradycyjną. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia - z wyrównaniem od lipca - najpóźniej do 31 października. Pierwsze pieniądze mogą trafić do rodziców jeszcze w lipcu. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają "500+"), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Rola Banku

Bank Spółdzielczy w Cycowie umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500 plus online w systemie bankowości internetowej eBO w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Rodzina 500 plus można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku rozpatrywanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

      1. Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie eBO.

      2. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

      3. Po rozpatrzeniu przez organ prowadzący np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej - świadczenie wychowawcze otrzymujesz co miesiąc. Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie