Skip to main content
 • Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący

  Służy do gromadzenia środków pieniężnych, w tym wyodrębnienia środków na określone cele oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

  Przeznaczenie

  Założenie rachunku rozliczeniowego w BS w Cycowie umożliwia:

  • otrzymywanie na konto wpływów i przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą
  • składanie poleceń zapłaty,
  • składanie stałych zleceń,
  • możliwość otwierania rachunków lokat terminowych w złotych,(więcej)

  Korzyści

  zaspokojenie potrzeb kredytowych poprzez skorzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych (więcej) i innych kredytów w złotych na działalność gospodarczą i rolniczą, oferowanych przez Bank,
  dostęp do gotówki poprzez karty bankomatowe honorowane w ponad 1 984 bankomatach w Polsce, (więcej)
  możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu dzięki bankowości elektronicznej,(więcej)
  szybkie i łatwe uzyskanie informacji o saldzie swojego rachunku bez osobistego stawienia się w Banku poprzez telefoniczne usługi na hasło,
  możliwość skorzystania z limitu w saldzie debetowym.(więcej)

  Posiadacze rachunku

  Posiadaczami rachunku mogą być:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, spełniający kryteria podane w Komunikacje Banku,
  • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., spełniający kryteria podane w Komunikacje Banku,
  • rolnicy indywidualni,(więcej) tj. osoby fizyczne, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd.
  • organizacje ustanowione dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym: stowarzyszenia, fundacje, organizacje polityczne, społeczne, społeczno-zawodowe, wyznaniowe.

   

  Wymagane dokumenty

  Wraz ze wnioskiem o otwarcie rachunku rozliczeniowego, w zależności od swojego statusu prawnego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć między innymi.:

  • aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji. Oddziały i przedstawicielstwa nierezydentów składają odpowiednio wypis z KRS lub wypis z rejestru przedsiębiorców zagranicznych,
  • koncesję, zezwolenie lub licencję, uzyskane na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw
  • obowiązków majątkowych oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach rozliczeniowych lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków rozliczeniowych,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) oraz numeru NIP,
  • inne dokumenty jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku.

   

  Okres umowy

  Umowa z posiadaczem rachunku zawierana jest na czas nieoznaczony.

   

  Oprocentowanie

  Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

   

  Opłaty i prowizje

  Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji od czynności bankowych w Banku Spółdzielczym w Cycowie" - więcej

   

  Bank Spółdzielczy w Cycowie - CENTRALA

  Adres 21-070 CYCÓW, ul. Chełmska 14ban_inf
  Telefon [82] 567-70-08
  Fax [82] 567-70-72

  Numery wewnętrzne:

  • Rachunki bankowe - 1
  • Kredyty - 2
  • Bankowość internetowa - 3

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.30 - 15.30
  Godziny pracy kasy 7.30 - 15.00

  Cycow

  NIP: 565-00-04-324, REGON 000500659

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000119471

  Kod SWIFT: POLU PL PR

  Oddział w Jastkowie i Punkt Obsługi Klienta w Tomaszowicach

  Oddział Jastków

  Adres Panieńszczyzna, Al. Warszawska 45, 21-002 JASTKÓWban_inf
  Telefon [81] 502-04-17, 502-04-14
  Fax [81] 502-26-10

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.30 - 15.30
  Godziny pracy kasy 7.30 - 15.00

  jastkow_siedziba

  Punkt Obsługi Klienta w Tomaszowicach

  Adres 21-008 Tomaszowice, Tomaszowice Kol. 48ban_inf
  Telefon [81] 502-99-00, [81] 502-90-51

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.30 - 15.30
  Godziny pracy kasy 7.30 - 15.00

  NIP: 565-00-04-324, REGON 000500659

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000119471

  Kod SWIFT: POLU PL PR

  Oddział w Ludwinie

  Adres 21-075 LUDWIN, Ludwin 17aban_inf
  Telefon [81] 757-00-02
  Fax [81] 757-02-03

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.30 - 15.30
  Godziny pracy kasy 7.30 - 15.00

  ludwin

  NIP: 565-00-04-324, REGON 000500659

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000119471

  Kod SWIFT: POLU PL PR

  Oddział w Michowie

  Adres 21-140 MICHÓW, ul. Partyzancka 20ban_inf
  Telefon [81] 856-60-14
  Fax [81] 856-60-46

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.00 - 15.00
  Godziny pracy kasy 7.00 - 14.30

  Michow1

  NIP: 565-00-04-324, REGON 000500659

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000119471

  Kod SWIFT: POLU PL PR

  Oddział w Rejowcu i Punkt Obsługi Klienta w Rejowcu Fabrycznym

  Oddział Rejowiecban_inf

  Adres 22-360 REJOWIEC, Ul. Mikołaja Reja 1A

  Telefon [82] 568-86-13
  Fax [82] 568-83-88

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku

  Godziny pracy 7.30 - 15.30
  Godziny pracy kasy 7.30 - 15.00

  Rejowiec

  Punkt Obsługi Klienta w Rejowcu Fabrycznym

  Adres 22-169 Rejowiec Fabryczny, Ul. Hirszfelda 3
  Telefon [82] 566-42-63

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.30 - 15.30
  Godziny pracy kasy 7.30 - 15.00

  RF

  NIP: 565-00-04-324, REGON 000500659

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000119471

  Kod SWIFT: POLU PL PR

  Oddział w Urszulinie i Filia w Starym Brusie

  Oddział Urszulinban_inf

  Adres 22-234 URSZULIN, Ul. Lubelska 35
  Telefon [82] 571-30-35, 571-30-57
  Fax [82] 571-30-20

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.30 - 15.30
  Godziny pracy kasy 7.30 - 15.00

  Urszulin

  Filia w Starym Brusieban_inf

  Adres 22-244 Stary Brus, Stary Brus 99/14
  Telefon [82] 571-01-19

  Bank czynny jest od poniedziałku do piątku
  Godziny pracy 7.15 - 15.15
  Godziny pracy kasy 7.30 - 14.45

  NIP: 565-00-04-324, REGON 000500659

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000119471

  Kod SWIFT: POLU PL PR

  Oddział w Żyrzynie

  Adres 24-103 ŻYRZYN, Ul. Powstania Styczniowego 16ban_inf
  Telefon [81] 881-42-60, 880-91-22
  Fax [81] 880-91-18

  Poniedziałek

  Godziny pracy 8.00 - 16.00
  Godziny pracy kasy 8.00 - 15.30

  Wtorek Środa Czwartek Piątek

  Godziny pracy 7.00 - 15.00
  Godziny pracy kasy 7.00 - 14.30

  Zyrzyn1

  NIP: 565-00-04-324, REGON 000500659

  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000119471

  Kod SWIFT: POLU PL PR