Skip to main content
  • Aktualności
  • Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych „Konto na 500 plus”

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych „Konto na 500 plus”

27-03-2024

Komunikat

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych „Konto na 500 plus”

Bank Spółdzielczy w Cycowie   informuje,  że z dniem   01 czerwca 2024r.  następuje  zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych „Konto na 500 plus”.

Zgodnie z obowiązującymi Regulaminami Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej.

Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa  z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

 

Wprowadzone zmiany wynikają:

  1. ze zmiany przepisów prawa (Ustawa o kradzieży tożsamości – obowiązek sprawdzenia w rejestrze zastrzeżeń PESEL)
  2. z możliwości wypowiedzenia umowy rachunku z powodu AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
  3. z dokonania zmian porządkowych wynikających z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów

 

Treść Regulaminów znajduje się zakładce:

- Klienci Indywidualni - Rachunki – Dokumenty

- Młodzież - Rachunki – Dokumenty

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Cycowie