Trwały Nośnik w Usłudze Banku

08-03-2024

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze realizację celów strategii zrównoważonego rozwoju (ESG), Bank Spółdzielczy w Cycowie wprowadził usługę trwałego nośnika informacji w postaci elektronicznej. Korzystanie z nośnika trwałego umożliwi szybką komunikację z Państwem, a także znaczną redukcję śladu węglowego (zmniejszenie ilości wydruków papierowych i ich dystrybucji), co pozwoli chronić środowisko naturalne.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie prosimy, o wyrażenie zgody na dostarczanie przez Bank wszelkiej korespondencji kanałem elektronicznym tj. poprzez usługę nośnika trwałego.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na zmianę kanału komunikacji z Bankiem, uprzejmie prosimy o wpisanie adresu e-mail (na który zostanie przesłana informacja w sprawie rejestracji w usłudze nośnika trwałego) zgodnie z załącznikiem i dostarczenie do placówki Banku lub wyrażenie zgody poprzez system bankowości elektronicznej eBO. Instrukcja wraz z załącznikami znajduje się w zakładce Bankowość Internetowa - Trwały Nośnik

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie

komunikat na strone