Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Kredyty


Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowye w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy, a w uzasadnionych przypadkach jako średnioterminowy. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.


Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej (kredyt na nawozy)

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:

 • zakup nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
 • zakup paliwa na cele rolnicze.

Wybierając Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej zyskujesz:

 • szybki sposób na utrzymanie płynności finansowej,
 • kwotę kredytu do 3.000,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych własnych lub dzierżawionych (udokumentowanych),
 • okres kredytowania do 24 miesięcy,
 • minimum formalności,
 • szybką decyzję kredytową,
 • zmienne oprocentowanie kredytu,
 • brak obowiązku rozliczania wykorzystania kredytu za pomocą faktur,
 • niską prowizję za udzielenie kredytu.www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie