Czwartek, 18 Sierpnia 2022, imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Kredyty


Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowye w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy. Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy, a w uzasadnionych przypadkach jako średnioterminowy. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.


Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

Bank udziela rolnikom kredytów obrotowych na:

  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepaku ozimego, gorczycy, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • zakup paliwa na cele rolnicze,
  • sfinansowanie żniw , zbiory chmielu, zbiory buraków ,zakup inwentarza żywego itp,
  • nakłady rolników związane z prowadzeniem upraw pod osłonami (warzywa).www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie