Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Bankowość internetowa

W pole Użytkownik wpisz identyfikator. Otrzymałeś go w placówce Banku Spółdzielczego w Cycowie na potwierdzeniu aktywowania usługi bankowości internetowej.

Jeżeli korzystasz z haseł przesyłanych za pomocą SMS, przy pierwszym logowaniu po poprawnym podaniu loginu/aliasu/identyfikatora po przejściu dalej przez przycisk zaloguj, zostanie wysłany sms z hasłem początkowym które wpisujemy w pole hasło.

Jeżeli korzystasz z metody autoryzacji TOKEN Online, w placówce Banku Spółdzielczego w Cycowie otrzymałeś kopertę z hasłem jednorazowym. Po wpisaniu loginu/aliasu/identyfikatora i kliknięciu zaloguj, wprowadzamy hasło jednorazowe.

Po poprawnym zalogowaniu się otrzymamy możliwość ustawienia swojego nowego hasła do bankowości internetowej (EBO).

W pole Wprowadź nowe hasło wpisz swoje własne hasło. W pole Powtórz nowe hasło wpisz, oczywiście, to samo hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu EBO, będziesz już wpisywał ustalone w ten sposób przez siebie hasło.

Pamiętaj, że hasło powinno mieć długość od 8 do 20 znaków i składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, jednej małej litery i jednej cyfry.

Dopuszczalne znaki:

  • 0-9 - cyfry,

  • A-Z - wielkie litery (bez polskich znaków),

  • a-z - małe litery (bez polskich znaków),

  • znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-=[]{}|"':;><,.?/Następnie naciśnijnij na ekranie przycisk Zatwierdź.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej.

Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie