Czwartek, 23 Marca 2023, imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Oferta > Depozyty


Książeczki SKO


Przeznaczenie rachunku

Podstawowym celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska (np. zbieranie makulatury), złomu i innych surowców wtórnych), zapoznawania młodzieży z działalnością banków oraz przyzwyczajania do korzystania z usług bankowych, jako swoich potencjalnych przyszłych klientów.

BS na wniosek osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły otwiera rachunek oszczędnościowy poprzez zawarcie umowy rachunku bankowego i wystawia książeczkę oszczędnościową SKO.
Wystawienie książeczki SKO następuje na wniosek Szkoły, która utworzyła SKO.


Dysponowanie środkami

Wypłaty dokonywane są osobom posiadającym stałe lub jednorazowe upoważnienie. W przypadku stałego upoważnienia, osoba do rąk której dokonywane są wypłaty, składa swój podpis na "karcie wzorów podpisów". W przypadku jednorazowych upoważnień, osoba do rąk której dokonywane są wypłaty, musi każdorazowo legitymować się upoważnieniem zaopatrzonym w podpis i pieczątkę szkoły.


Oprocentowanie

Wkłady na książeczkach oszczędnościowych wystawionych dla SKO oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie