Piątek, 30 Lipca 2021, imieniny obchodzą: Ludmiła, Julita, Piotr.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji
Aktualności
O Banku
Nasze Placówki
Oferta
Bankowość internetowa
Kontakt

Oferty PracyBank Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców, poszukuje odpowiedzialnej osoby do Centrali Banku w Cycowie, ul. Chełmska 14 na:

Stanowisko - Specjalista ds. analiz i ryzyk

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (kierunek: rachunkowość, bankowość, ekonomiczne, matematyczne, informatyczne),
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • sprawnie posługującej się programami pakietu MS Office,
 • posiadającej umiejętność pracy w zespole,
 • posiadającej gotowość do osiągnięć i realizacji zadań,
 • dyskretnej i odpowiedzialnej.

DODATKOWO MILE WIDZIANE:

 • osoby z doświadczeniem, posiadające status "osoby bezrobotnej" lub ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby z doświadczeniem pracy w bankowości spółdzielczej.

PODSTAWOWE ZADANIA NA STANOWISKU TO M.IN.:

 • analiza ryzyk występujących w funkcjonowaniu Banku,
 • gromadzenie danych o czynnikach makroekonomicznych i zjawiskach gospodarczych i rynkowych,
 • monitorowanie realizacji planów finansowych i sprzedaży, sporządzanie analiz wykonania planów,
 • monitorowanie oraz dokonywanie analizy w zakresie ryzyk,
 • przegląd procedur i metodologii stosowanych w procesie zarządzania ryzykami,
 • sporządzanie informacji zarządczej o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku,
 • prowadzenie zbioru raportów, analiz, ocen i innych informacji zarządczych.

Mile widziane osoby z doświadczeniem w pracy w bankowości spółdzielczej.


OFERUJEMY:

 • terminowe wynagrodzenie zasadnicze z możliwością premii,
 • praca na pełny etat bez sobót i niedziel,
 • możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych,
 • pogłębienie wiedzy praktycznej, rozwój umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • możliwość zawarcia umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane, prosimy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (CV + list motywacyjny) na adres: sekretariat@bscycow.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Rekrutacja - stanowisko Specjalista ds. analiz i ryzyk" Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.Obowiązek informacyjny


Bank Spółdzielczy w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców będący administratorem danych, informuje, że:
1) przesłane podpisane dokumenty zawierające dane osobowe, będzie przetwarzał w celu przeprowadzenia rekrutacji przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania dokumentów,
2) kandydaci mają prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
3) w celu przeprowadzenia rekrutacji w zgłoszeniu prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą w Cycowie ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. analiz i ryzyk zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych - z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie