Poniedziałek, 29 Maja 2023, imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji


Aktualności
Oferta
Bankowość internetowa
O Banku
Nasze Placówki
Kontakt

Aktualności > Wygodne Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów ZUS


Wygodne Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów ZUS

Oferta kierowana jest do osób pobierających świadczenia emerytalno–rentowe z ZUS, które do tej pory nie posiadały rachunku w Banku Spółdzielczym w Cycowie.

Wygodne Konto dla Klientów ZUS w ramach opłaty 1 zł zapewnia szereg korzyści, takich jak:

  • bezpłatne otwarcie rachunku,
  • brak opłat za wydanie, wznowienie i obsługę karty do konta,
  • bezpłatna wypłata gotówki w bankomatach Grupy BPS i SGB (około 3,8 tys. bankomatów w kraju),
  • dostęp do bankowości elektronicznej bez dodatkowych kosztów,

a także ofertę dodatkowego pakietu Assistance (przez pierwsze 12 miesięcy od otwarcia rachunku z możliwością kontynuacji ubezpieczenia), które obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP, podczas podróży zagranicznej oraz podróży samochodem, a dodatkowo ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Promocja trwa do 31.10.2019 r.

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

  1. w okresie trwania Promocji zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie wygodnego Konta dla Klientów ZUS;
  2. od dnia 13.11.2017 r. do dnia zawarcia umowy włącznie, o której mowa w pkt. 1, nie była posiadaczem ani współposiadaczem żadnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku;
  3. posiada uprawnienia do otrzymywania świadczenia emerytalnego lub rentowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej „ZUS”).
    lub
  4. nie była rencistą/emerytem ZUS i posiadała konto osobiste, ale po 13.11.2017r. nabyła uprawnienia do otrzymywania świadczenia emerytalnego lub rentowego z ZUS - w takim przypadku otwarcie wygodnego konta ZUS łączy się z równoczesnym zamknięciem konta osobistego (dotychczasowego).

W przypadku rachunków wspólnych warunki określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 muszą spełniać oboje współposiadacze, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt. 4 muszą zostać spełnione przez co najmniej jednego współposiadacza.

Szczegółowe informacje na temat promocji można uzyskać w placówkach Banku.www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie