Czwartek, 19 Lipca 2018, imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO, KIRI


Wymagana instalacja certyfikatu w lokalnej przeglądarce Instrukcja instalacji
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji
Aktualności
O Banku
Nasze Placówki
Oferta
Bankowość internetowa
Kontakt

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym


Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawąz dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r r. poz. 996 ).


Ochronie gwarancyjnejpodlegają środki pieniężne i należności w walucie polskiej zgromadzone przez następujących deponentów:

  • osoby fizyczne;
  • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe.
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki pieniężne i należności m.in.:

  • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek nieposiadających osobowości ani zdolności prawnej,
  • środki wpłacone tytułem udziałów członkowskich w Banku,
  • środki na tzw. rachunkach martwych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną.

Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


Wysokość gwarancji wynosi równowartość 100 000 euro.


System gwarantowania depozytów BFG jest wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej.


Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl


Informacje udzielane są również pod numerami telefonów :
Bezpłatna infolinia - 800 569 341

Telefon
22 583 09 42
22 583 09 43
22 583 09 45


Adres siedziby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
  00-546 Warszawa


Informacja o sytuacji ekonomiczno- finansowej Banku jest udostępniana do publicznej wiadomości w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku www.bscycow.plwww.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie