Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018, imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO, KIRI


Wymagana instalacja certyfikatu w lokalnej przeglądarce Instrukcja instalacji
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji
Aktualności
O Banku
Nasze Placówki
Oferta
Bankowość internetowa
Kontakt

Oferta > Kredyty


Kredyty pomostowe

Kredyty udzielane na inwestycje związane z wykorzystaniem Funduszy Unii Europejskiej.


Kredyt UNIA BIZNES przeznaczony jest na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem z UE, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie.

Kredyt UNIA SUPER BIZNES umożliwia sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów realizacji projektu, a obejmuje zarówno część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania jak i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.


Przedmiotem kredytowania pomostowego mogą być projekty podejmowane w latach 2007-2015, współfinansowane z dotacji.www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie