Czwartek, 19 Września 2019, imieniny obchodzą: Konstancja, January.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO

Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji
Aktualności
O Banku
Nasze Placówki
Oferta
Bankowość internetowa
Kontakt

Oferta > Kredyty


Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Bank udziela kredytów jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na następujące cele:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie