Środa, 08 Lipca 2020, imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO RWD
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji
Aktualności
O Banku
Nasze Placówki
Oferta
Bankowość internetowa
Kontakt

Bankowość internetowa

Pierwsze logowanie

 

W pole Użytkownik wpisz identyfikator. Otrzymałeś go w placówce Banku Spółdzielczego w Cycowie na potwierdzeniu aktywowania usługi bankowości internetowej.

Jeżeli korzystasz z haseł przesyłanych za pomocš SMS, przy pierwszym logowaniu po poprawnym podaniu loginu/aliasu/identyfikatora po przejściu dalej przez przycisk zaloguj, zostanie wysłany sms z hasłem poczštkowym które wpisujemy w pole hasło.

Jeżeli korzystasz z metody autoryzacji TOKEN Online, w placówce Banku Spółdzielczego w Cycowie otrzymałeś kopertę z hasłem jednorazowym. Po wpisaniu loginu/aliasu/identyfikatora i kliknięciu zaloguj, wprowadzamy hasło jednorazowe.

Po poprawnym zalogowaniu się otrzymamy możliwoœć ustawienia swojego nowego hasła do bankowości internetowej (Ebo).

W pole Wprowadź nowe hasło wpisz swoje własne hasło. W pole Powtórz nowe hasło wpisz, oczywiście, to samo hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu EBO, będziesz już wpisywał ustalone w ten sposób przez siebie hasło.

Pamiętaj, że hasło powinno mieć długość od 8 do 20 znaków i składać się z co najmniej jednej wielkiej litery, jednej małej litery i  jednej cyfry. Dopuszczalne znaki:

  • 0-9 - cyfry, 
  • A-Z - wielkie litery (bez polskich znaków),
  • a-z - małe litery (bez polskich znaków),
  • znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-=[]{}|"':;><,.?/

Następnie naciśnijnij na ekranie przycisk Zatwierdź.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej.

Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

 

www.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie