Piątek, 24 Maja 2019, imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena.

Logowanie: Bankowość internetowa EBO
Portal KartoSFERA Zarządzaj posiadanymi kartami przez portal KartoSFERA
więcej informacji
Aktualności
O Banku
Nasze Placówki
Oferta
Bankowość internetowa
Kontakt

Oferta > Inne usługi


Concordia Ubezpieczenia

Concordia Ubezpieczenia na rynku polskim jest obecna od 1997 roku. W tym czasie firma zdoby? zaufanie wielu Klient?? Partner??rozwin? sie?przeda?, nawi?a? wsp??ac? ponad 450 Bankami. Obecnie posiada 14 Oddzia?w, blisko 25 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych. Dzi? wieloletniemu do?iadczeniu i konsekwentnej realizacji strategii Concordia Ubezpieczenia uzyska? cenion?pozycj? sferze ubezpiecze??a rolnictwa, bankowo?i sp??ielczej, biznesu, a tak? os??rywatnych.

Concordi?bezpieczenia tworz? Concordia Polska TUW specjalizuj?e si? ubezpieczeniach maj?kowych oraz WTU?R Concordia Capital SA, kt??w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na ?cie.

Zatrudniaj? kilkuset wysokiej klasy specjalist??raz wsp??acuj? z ponad 2000 Po?ednik??Concordia gwarantuje najwy?zy standard obs?gi i jako? oferowanych ubezpiecze??ealnie dba o bezpiecze??o tysi? Rolnik??Klient??ndywidualnych, i Przedsi?orc??/p>

Od pocz?ku dzia?lno?i strategiczne znaczenie ma dla Concordii jakoś obsługi oraz solidna likwidacja szkody Doceniają to i zauwaąją Klienci, a także niezależnii eksperci, czego dowodem są liczne nagrody i certyfikaty.

Concordia to m.in.: Őrzyjazna Firma Ubezpieczeniowa? ŕbezpieczeniowy Lider Informatyki Instytucji Finansowych? a tak? odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR?oraz laureat konkursu Oajwy?za Jako? Quality International?


Szczeg??e informacje otrzymaj?Pa??o w Banku, oraz znajd?na stronie www.grupaconcordia.pl

Oferujemy nast?j?e produkty ubezpieczenioweTy i Twoja Rodzina - ?cie i zdrowie


?cie Komfort jest produktem uniwersalnym, kt??zabezpiecza Kredytobiorc?a wypadek niepo?danych zdarzeo takich jak ci?a choroba, wypadek, utrata pracy, ?ier?liskiej osoby. Produkt ten mo? s???abezpieczeniu sp?ty r??go rodzaju um??ad??niowych. ?cie Komfort jest tak? produktem dedykowanym Klientom Banku, kt?? nie posiadaj?um??redytowych, ale mimo tego chc?zabezpieczy?iebie i swoich najbli?zych.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/twoj-kredyt/zycie-komfort,60.htmlPrzysz?? ci?o przewidzie? to fakt. Mo?a jednak uczyni??spokojniejsz?poprzez rozs?ne gromadzenie kapita?. Wizja podj?a studi??rzez Twoje dzieci, spokojna emerytura ?o to nie musisz si?artwi?je?i wybierzesz ubezpieczenie ?cie Kapita? To optymalny spos??a realizowanie odleg?ch w czasie cel??

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/Zycie-kapital,39.html?cie Plus Klienta Banku to ubezpieczenie na ?cie promuj?e profilaktyk?drowotn? czyli przeprowadzanie regularnych bada??oncordia doceniaj? tak?postaw?yp?ci Ci wy?ze ?iadczenia w przypadku wyst?ienia chor?? Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpiecze??acowniczych, teraz dost?y jest tak? dla Ciebie.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/ty-i-twoja-rodzina/zycie-plus-klienta-banku,74.html?cie Casco to ubezpieczenie na ?cie zapewniaj?e Twojej rodzinie bezpiecze??o finansowe w przypadku Twojej ?ierci lub inwalidztwa spowodowanego nieszcz?iwym wypadkiem. Miej ?iadomo? codziennych zagro???ubezpiecz si?

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/ty-i-twoja-rodzina/Zycie-casco,30.html?cie Plus to ubezpieczenie na ?cie promuj?e profilaktyk?drowotn? czyli przeprowadzanie regularnych bada??oncordia doceniaj? tak?postaw?yp?ci Ci wy?ze ?iadczenia w przypadku wyst?ienia chor?? Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpiecze??acowniczych, teraz dost?y jest tak? dla Ciebie.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/Zycie-plus,5.html?cie Plus 100 000 to ubezpieczenie, kt??charakteryzuje si?wiema cechami: przyst??sk?dk?oraz wysokimi sumami ubezpieczenia. Stanowi idealne dope?ienie ubezpiecze??upowych oraz indywidualnych. Mo? by? r??e?zawierane samodzielnie.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/zycie-plus-100-000,48.htmlZodiak to ubezpieczenie na żcie zapewniające wypłatę środków finansowych w przypadku zdarzeniach jak: narodziny dziecka, nieszcz?iwe wypadki czy pobyt w szpitalu a tak? ?ierd rodzic??zy te?i?? Masz mo?iwo? wyboru jednego z przygotowanych dla Ciebie wariant??

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/ty-i-twoja-rodzina/zodiak,29.htmlNNW Indywidualne to ubezpieczenie chroni?e Ciebie i Twoich bliskich w ka?ym miejscu i czasie od nast?tw nieszcz?iwych wypadk??Masz mo?iwo? ubezpieczenia si? jednym z najszerszych zakres??ost?ych na rynku.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/nnw-indywidualne,7.html?cie Plus Renta to ubezpieczenie chroni?e dochody Twoje i Twojej rodziny na wypadek zdarzenia skutkuj?ego trwa? i ca?owit?niezdolno?i?do pracy. Dzi? ukierunkowaniu na to w??ie ryzyko mo?iwe jest realne zabezpieczenie dochod??odziny za niewielk?sk?dk?Je?i w wyniku nieszcz?iwego wypadku czy choroby utracisz zdolno? do pracy, dzi? ubezpieczeniu nie b?iesz musia?martwi?i? byt swojej rodziny.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/ty-i-twoja-rodzina/zycie-plus-renta,79.htmlConcordia Turysta to ubezpieczenie maj?kowe, dzi? kt??u Ty i Twoi pracownicy, mo?cie podr??a?pokojnie, nie martwi? si? ewentualne wypadki za granic? Ubezpieczony jest r??e?Wasz baga?i odpowiedzialno? cywilna. Concordia Turysta to poczucie bezpiecze??a i gwarancja pomocy podczas podr??

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/concordia-turysta,9.htmlOchrona Prawna to ubezpieczenie maj?kowe gwarantuj?e zwrot koszt??rowadzonych przez Ubezpieczonego spor??rawnych ?zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty s?owe. Otrzymujesz r??e?dost?do telefonicznej porady prawnej. Zadbaj o swoje prawa i portfel ju?dzi??nie martw si?ysokimi rachunkami. Concordia przygotowa? dla Ciebie Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - produkt nagodzony w niezale?ym konkursie Najwy?za Jako? Quality International 2013.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/ty-i-twoja-rodzina/ochrona-prawna,46.htmlTw??aj?ek


Concordia Auto to pakiet ubezpiecze??munikacyjnych, chroni?y samoch??jego kierowc? pasa?r??Ubezpieczenie Auto Casco zapewnia pokrycie koszt??ego naprawy w razie uszkodzenia oraz umo?iwia zakup nowego samochodu w razie kradzie?. Dzi? ubezpieczeniu Auto Assistance uzyskasz pomoc w razie wypadku lub awarii pojazdu. W ramach Concordia Auto mo?sz r??e?wykupi?bezpieczenie Ochrony Prawnej oraz ubezpieczenie NNW dla kierowcy i pasa?r??

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/twoj-majatek/concordia-auto,3.htmlConcordia Plus to pakiet ubezpieczeo maj?kowych, chroni?y Tw??om, mieszkanie od najcz?iej wyst?j?ych zdarze??akich jak: po?r, zalanie czy kradzie? Dzi? ubezpieczeniu uzyskasz r??e??odki finansowe w przypadku zniszczenia sprz?w domowych. Concordia Plus zapewnia ochron? sytuacjach zwi?anych z OC w ?ciu prywatnym, a tak? w wyniku NNW oraz Ochron?rawn? Concordia Plus to idealny pakiet ubezpieczeo dla Twojego domu, mieszkania.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/produkt/twoj-majatek/concordia-plus,2.htmlConcordia DOM to ubezpieczenie dom?? mieszka????e?w budowie), budowli, gara? i budynk??ospodarczych. Obejmuje tak? wyposa?nie mieszka??dpowiedzialno? cywiln?w ?ciu prywatnym Ubezpieczaj?ego i jego bliskich, oszklenie i kolektory s?neczne. Produkt ten idealnie ?czy potrzeb?abezpieczenia kredytu mieszkaniowego i hipotecznego oraz zabezpieczenie maj?ku, a zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarze??sowych mo? zosta?ozbudowany o kolejne ryzyka w celu uzyskania satysfakcjonuj?ego poziomu ochrony.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/twoj-kredyt/concordia-dom,61.htmlTwoja firma


Prowadzenie firmy to ci?? wyzwania i ryzyko. Jej bezpiecze??o finansowe mo? by?agro?ne przez po?r, zalanie, kradzie? czy inne zdarzenie losowe, kt??h nie potrafisz obecnie okre?i?Nie pozw??i?askoczy? z odpowiedni? polis?nie musisz obawia?i?rzykrych niespodzianek losu.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/przedsiebiorca/produkt/majatek-firmy/concordia-firma,37.htmlBiznes Cesja to ubezpieczenie maj?kowe wykorzystywane g?wnie pod zabezpieczenie tej cz?i maj?ku przedsi?orstwa, kt??zosta? nabyta lub jest wsp??nansowana z kredytu. Banki cz?o wymagaj?w takiej sytuacji dodatkowego zabezpieczenia w postaci umowy ubezpieczenia, a ta z kolei daje szans?a rozszerzenie ochrony maj?ku firmy. Ubezpieczenie obejmuje szereg dodatkowych ryzyk spotykanych w danej dzia?lno?i gospodarczej, dzi? czemu mo?a dopasowa? je do indywidualnych potrzeb przedsi?orcy.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/twoj-kredyt/biznes-cesja,62.htmlTwoje gospodarstwo


Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie maj?kowe, kt??zobowi?uje Rolnik??obieraj?ych dop?ty bezpo?ednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca ka?ego roku. Dodatkowo do 65% sk?dki op?ci bud?t Paostwa. Pami?j o swoim obowi?ku i ubezpiecz uprawy.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/twoje-gospodarstwo/ubezpieczenie-upraw-rolnych,41.htmlConcordia Agro to pakiet ubezpiecze??j?kowych, kt??poza ochron?budynk??bejmuje r??e?zabezpieczenie pozosta?go mienia od skutk??o?ru czy kradzie?. Zapewnia ochron? sytuacjach zwi?anych z NNW i OC. Concordia Agro to idealny pakiet dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego gospodarstwa.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/twoje-gospodarstwo/concordia-agro,15.htmlConcordia Agro Ekspert to ubezpieczenie maj?kowe, dzi? kt??u mo?sz chroni?aszyny i sprz?rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzie?. Wyp?cone odszkodowanie pozwoli Tobie na napraw? lub zakup maszyn. Pomy? o ubezpieczeniu ju?teraz.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/twoje-gospodarstwo/concordia-agro-ekspert,16.htmlConcordia Agro Dom to pakiet ubezpiecze??j?kowych stanowi?y uzupe?ienie ubezpieczenia obowi?kowego domu mieszkalnego Rolnika. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarze??sowych oraz kradzie? chroni to, co nie jest chronione w ramach obowi?kowej umowy ubezpieczenia - a wi?sta? elementy domu oraz jego wyposa?nie. Ubezpieczenie zawiera dodatkowo OC w ?ciu prywatnym. Ubezpieczenie Agro Dom dost?e jest w trzech wariantach: Basic, Standard oraz Premium.

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/klient-banku/produkt/twoj-majatek/concordia-agro-dom,70.htmlUbezpieczenie koni to ubezpieczenie maj?kowe, kt??zapewni Tobie rekompensat?tart powsta?ch w wyniku ?ierci konia, uboju z konieczno?i lub trwa?j utraty zdatno?i u?tkowej. Pomo? tak? sfinansowa? wydatki poniesione w zwi?ku z jego operacj? Ju?dzi?zapewnij sobie komfort i poczucie bezpieczeostwa, a swoim koniom najlepsz?ochron?

Wi?j informacji do pobrania: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/twoje-gospodarstwo/ubezpieczenie-koni,57.htmlwww.bscycow.pl © 2017 - Bank Spółdzielczy w Cycowie